THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH QUYẾT TÂM DẠY TỐT, HỌC TỐT, CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!
Thứ bảy, 2/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 558

Kế Hoạch Tháng 11

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH

 

Số: /KH-THPTĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 29 tháng 10năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10

1. Những việc đã làm được

- Các tổ thực hiện kế hoạch dạy học và dự giờ theo đúng kế hoạch. Kết quả:

- Việc báo giảng:

- Việc ghi chép sổ nhóm chuyên môn:

- Việc vào điểm trong phần mềm:

- Việc ghi chép sổ ghi đầu bài:

- Việc GVCN cập nhật chuyên cần của HS vào phần mềm điện tử:

- Kết quả học tập của HS qua các bài kiểm tra:

- Tổ chức tốt các chủ đề sinh hoạt ngoại khóa; công tác tuyên truyền các ngày lễ; truyền thông về nhà trường.

- Ý thức thực hiện nội quy của HS dần đi vào nề nếp, kết quả thi đua các tuần có chiều hướng tăng lên

- Phối hợp CA tổ chức tuyên truyền ATGT, PCCC

- Tổ chức tốt hoạt động văn nghệ chào mừng 20/10 trong HS và GV

2. Những tồn tại

- Còn hiện tượng HS đi học muộn, nghỉ học, vi phạm trang phục, mang túi vải hoặc không có đồ dùng đựng sách vở…, vô lễ với GV

- GV nghỉ nhiều, chưa thực hiện đúng quy định về xin nghỉ

- Vệ sinh cửa sổ, ngăn bàn, nền các lớp rất bẩn, đề nghị GVCN bố trí cho HS vệ sinh sạch sẽ. Các phòng học chuyên đề còn hiện tượng rác ngăn bàn, lớp học rất bẩn, không vệ sinh khu vực bàn GV.

- GV chưa thực hiện việc kiểm tra sách vở học sinh của lớp mình dạy

- Các tổ chưa thu đề kiểm tra 1 tiết của các bộ môn nộp BGH

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG 11

1. Công tác sinh hoạt tập thể, giáo dục đạo đức, NGLL, công tác chủ nhiệm

- Tiếp tục triển khai kế hoạch các nội dung NGLL, HN, TL-VM người HN, dạy Bác Hồ và những bài học đạo đức cho HS theo đúng kế hoạch đã đề ra; đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động.

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và thi đua trong học sinh chào mừng 20/11; tổ chức sinh hoạt chủ đề “ uống nước nhớ nguồn” trong tiết sinh hoạt 16/11 và ghi nội dung vào sổ chủ nhiệm.

- Phân công và tăng cường công tác của đoàn thanh niên trong việc quản lý nề nếp, thực hiện vệ sinh lớp học HS( ĐTN);

- Tổ chức kết nạp đoàn đợt 20/11( tiết CC ngày 25/11- khối chiều)

- GVCN sử dụng tối ưu phần nhắn tin SMS cho CMHS; thông báo tình hình đánh giá HS tháng 10 cho CMHS.

- GVCN kiểm tra sách vở HS vào tiết sinh hoạt 10/11( đc Kiên phát biên bản kiểm tra cho GVCN); GVCN thông báo tình hình vi phạm của HS( nếu có) cho PH và nộp biên bản về cho đc Kiên, đưa kết quả kiểm tra vào xếp hạnh kiểm tháng 11.

- Triển khai các hoạt động thi đua tháng 11( ĐTN- có kế hoạch cụ thể riêng)

- Cập nhật việc thực hiện chuyên cần của HS vào phần mềm Nhật Cường( eSAM).

2. Công tác chuyên môn

- Các tổ hoàn thiện báo kết quả tháng 10 và xây kế hoạch cụ thể tháng 11;

- Duy trì tốt việc thực hiện nề nếp giảng dạy và các quy chế chuyên môn. Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ Văn- Anh tự bố trí dự giờ đăng kí GVCN giỏi.

- Thực hiện việc sinh hoạt tổ nhóm trao đổi chuyên môn trong “ trường học kết nối”

- Tổ chức dự giờ Hội giảngtổ Hóa Sinh, Toán mỗi tổ 1 tiết. Thời gian tiến hành tập trung chủ yếu  từ 4/11 đến 16 /11 (Lịch dự giờ của các tổ được dán tại bảng tin).

- Các tổ, nhóm bộ môn Văn, ĐịaTin tập trung chuẩn bị bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cụm. Ba môn thi GVDG tổ chức dự bán hội đồng vào 14h30 ngày 13/11( Tổ Toán dự môn Tin, nhóm Hóa dự môn Địa, nhóm Sinh dự môn Văn). Các tổ bộ môn bố trí phòng dạy và thông báo BGH lên lịch.

- Tiếp tục thực hiện việc duyệt đề kiểm tra 1 tiết theo ma trận chung đã thống nhất. Tổ trưởng căn cứ kết quả bài kiểm tra của các lớp theo từng bộ môn có kế hoạch trao đổi sinh hoạt nhóm chuyên môn đề xuất biện pháp bồi dưỡng cho HS yếu, kém.

- Tiếp tục tham gia học bồi dưỡng CM theo quy định của SGD

- Các tổ, nhóm chuyên môn trao đổi và thống nhất nội dung ôn tập học kỳ 1 để thông báo cho học sinh vào cuối tháng.

- Dự kiến ôn tập và thi học kì:

+Các môn Sử, Địa, Sinh, GDCD, Tin, Công nghệ, Thể dục, GDQPAN có KH ôn tập học kì trong tuần từ 2/12 đến 7/12; thi từ 9-14/12

+ Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh ôn từ 9-14/12 và thi trong 3 ngày 16,17,18/12( Văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút; Môn văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm)

- Nhóm Anh trao đổi về việc hỗ trợ cho GV người nước ngoài trong việc dạy bổ trợ( đc Ngân tổng hợp ý kiến nộp cho HT cuối tháng)

* Nội dung họp tổ: 6, 13/11/2019

- Giao cho các tổ chủ động xây dựng trên cơ sở kế hoạch tháng của nhà trường

- Đánh giá rút kinh nghiệm các giờ dạy; chất lượng học tập của HS

- Mỗi buổi họp ngoài nội dung hành chính phải trao đổi ít nhất 1 nội dung về chuyên môn của tổ, nhóm; ghi chi tiết vào sổ tổ, nhóm CM

- Lên lịch dự giờ hợp lý để thành viên của tổ tham gia nhiều nhất

- Đánh giá viên chức tháng 11: Tính từ 24/1022/11( từ 23/11 tính sang tháng 12); Hoàn thiện các nội dung của tổ nộp về nhà trườngchậm nhất23/11

- Phân công GV ra nội dung ôn tập, ra đề thi HK.

3. Công tác CSVC, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, y tế

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc về vệ sinh môi trường; lớp 10A4 được phân công vệ sinh chung thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả( GVCN phân công cụ thể việc làm theo sự chỉ đạo đc Kiên).

- Phân công HS vệ sinh toàn bộ trường chuẩn bị cho 20/11

- Đôn đốc HS khối 11 học nghề tại TT6; xử phạt lao động với HS nghỉ học nghề và thông báo cho CMHS

- Kiểm tra tài sản lớp học theo định kì( bảo vệ, đc Linh – đc Linh nộp biên bản cho đc Kiên)

- Hoàn thiện danh sáchvề đăng kí mua BHYT cho HS( đc Hường)

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền các chủ đề về y tế theo quy định( đc Hường, GVCN)

4. Công tác khác

- Kiểm tra hành chính HS( ban kiểm tra – hàng ngày, lập biên bản lưu)

- Kiểm tra việc vào điểm, nhập chuyên cần vào sổ điện tử( ĐC Kiên, Thủy thực hiện cuối hàng tháng)

- Kiểm tra việc sử dụng tin nhắn SMS của GVCN đối với CMHS( đc Hường thực hiện cuối hàng tháng)

- Đánh giá viên chức tháng 11( 13/11)

- Tổ chức thi GVDG cấp cụm ngày 28/11( HS nghỉ học ngày 28/11).

- Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống phòng chống xâm hại, bạo lực học đường tại các trường THPT năm học 2019-2020 cấp Cụm( 7h30-9h15 ngày 25/11)

- Phát động cuộc thi KHKT trong HS( các thầy cô tham gia hướng dẫn).

 

 

Nơi nhận:

- PHT, TTCM;

- Lưu VT, THPTĐA.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Hiền

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152