THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH QUYẾT TÂM DẠY TỐT, HỌC TỐT, CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!
Thứ năm, 19/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 479

Danh sách tổ Hành Chính - Văn Phòng

TT Họ và tên GT Ngày sinh Số ĐT Năm sinh Chuyên môn
1 Nguyễn Văn Thư Nam 07/03/1978 0973402393 1978 Kế toán
2 Nguyễn Hữu Được Nam 05/05/1963 0989633158 1963 Bảo vệ
3 Cao Hoàng Hà  Nam 26/12/1964 0964795299 1964 Bảo vệ
4 Đào Xuân Tọa Nam 25/06/1974 01633503068 1974 Bảo vệ
5 Trần Anh Cơ Nam   0384167432   Bảo vệ
6 Nguyễn Thị Vượng Nữ 26/12/1968 01693625179 1968 Lao công
7 Hữu Thị Dung Nữ 21/09/1974 0973924680 1974 Thư viện
8 Lưu Thị Thanh Tâm Nữ 07/11/1973 0966003671 1973 Văn thư
9 Nguyễn Thị Hường Nữ 18/02/1993 01699599341 1993 Y tế

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152