THPT ĐÔNG ANH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2021 "KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN"
Thứ năm, 19/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 1009

Danh sách giáo viên tổ Toán

TT
 Họ và tên GT Ngày sinh Số ĐT Năm sinh
1 Phạm Thị Ngọc Huệ Nữ 24/09/1975 0983369139 1975
2 Phan Thị Hường Nữ 17/09/1977 0378293295 1977
3 Nguyễn Văn Dự Nam 29/05/1970 0985040966 1970
4 Ngô Thạch Tú Nam 20/10/1976 0977974447 1976
5 Hữu Thị Thanh Huyền Nữ 14/02/1981 0983793068 1981
6 Nguyễn Thị Thúy Nữ 09/01/1981 0979272868 1981
7 Nguyễn Thị Ngoan Nữ 17/09/1981 0984303037 1981
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 16/05/1981 0983016577 1981
9 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 10/04/1983 0982997883 1983
10 Lưu Thị Phượng Nữ 28/11/1984 0362017128 1984
11 Lê Ngọc Mai Nữ 05/06/1988 0855115888 1988
12 Đỗ Thị Thủy Nữ 26/02/1984 0365718800 1984

Tin cùng chuyên mục

98